Vad behöver du? Vi jobbar med olika material som har sina egna för och nackdelar, här listar vi kort de vanligaste armeringarna samt plast typerna.

Armeringar

Man kan använda olika material som armering i plasten för att uppnå olika resultat, dessa är de vanligaste:

Glasfiber

Den vanligaste kompositen inom båt/bil på grund av dess mångsidighet. Det är ett slagtåligt material som man kan bygga mycket av. Det är enklare att arbeta med jämfört med andra armeringar vilket gör det billigare att bygga med. Det absolut vanligaste materialet inom båt industrin men används relativt mycket till eftermarknads delar till bilar. Det är det billigaste alternativet men man kan inte uppnå samma vikteffektivitet som man når med t.ex kolfiber.

Kolfiber

Känt för sin vikteffektivitet och karakteristiska utseende. Kolfiber produkter är väldigt styva i förhållande till sin ringa vikt och har därför blivit populära inom många olika områden. Det är till exempel vanligt förekommande inom racing i olika former. Det är dock dyrare att köpa jämfört med glasfiber samt mer avancerat att arbeta med. Det är omöjligt att sätta en generell regel för hur mycket vikt du sparar genom att använda kolfiber istället för glasfiber. Detta då det är många faktorer som spelar in. Däremot lönar det sig oftast i racing sammanhang att satsa på kolfiber. Eftersom kolfibern är så styv så finns en risk att den spricker om den utsätts för belastningar den ej är konstruerad för. På grund av detta väljer många att blanda kolfiber med andra armeringar.

Kevlar

Detta är kolfiberns motsats och de två armeringarna blandas därför ofta. Kevlar har hög slagtålighet samt rivstyrka, de två punkterna där kolfibern är svag. däremot så är Kevlaren inte så styv och behöver därför kolfibern. Även Kevlar är väldigt vikteffektiv, dock är den likt kolfiber dyrare i inköp samt mer avancerat att arbeta med.

Plaster

Plast som plast? Inte riktigt. Det finns olika plaster som används på olika sätt och med olika egenskaper, dessa jobbar vi främst med:

Polyester

Det vanligaste att arbeta med på grund av sin allsidighet i sina egenskaper. Den är billig i inköp samt lätt att arbeta med, fel konstruerat kan det dock uppstå sprickbildningar lättare än i t.ex epoxy.

Epoxy

En mer exklusiv plast som är dyrare men tenderar att hålla bättre på grund av sin flexibilitet. Epoxy är även bättre optimerad för att bygga vikteffektiva produkter på grund av dess lägre densitet.  Nackdelar är att det är mer komplicerat att arbeta med.